131 Renée de Vries

"Painting is poetry that is seen rather than felt and poetry is painting that is felt rather than seen"
Leonardo da Vinci

Home Schilderijen / Paintings Over mijzelf / About me Contact Logo Design

117 117
Renée Marijke de Vries, geboren op 16-2-1959 te Amsterdam.

Sinds 1999 woon en werk ik in Leiden. Ik heb vanaf mijn vroege jeugd getekend en geschilderd. Ben toegelaten tot de Rietveld Academie op basis van een map vol werk, maar heb uiteindelijk gekozen voor een cursus bij de Amstelveense kunstenaar Dirk Annokkee. Deze heeft mij indertijd 'uit zijn klasje gepikt' en voorgesteld als leerling in zijn atelier verder te leren. Dat wilde ik heel erg graag en zo ben ik 4 jaar (1983-1987) leerling van deze zeer kleurrijke meester geweest.

Schilders die ik bewonder en/of die mij door de jaren heen geïnspireerd hebben zijn o.a., naast Dirk Annokkee: Pablo Picasso, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gaugain, Willem de Kooning, Frida Kahloo en Charlotte Salomons (Leben oder Theater).

Ik haal mijn inspiratie vooral uit landen waar de zon iets vaker schijnt dan hier in Nederland. Zuid-Afrika en Spanje zijn daar twee voorbeelden van. De kleuren van die landen, de warmte, het andere licht, de mensen, (hun) natuur. Muziek maakt ook beelden in mij los, vooral J.S. Bach, Brahms, Schubert Franse chansons en jazz.

Ik werk voornamelijk met paletmessen. Soms meng ik op het linnen, soms op het palet. Mijn onderwerpen zijn: Mensen, vaak vrouwen, kinderen en muziek. Zo nu en dan een portret in opdracht, maar dat doe ik alleen als ik de vrijheid krijg het portret echt in mijn eigen stijl te maken.

Los van portretten maak ik nooit gebruik van modellen, de figuren op mijn schilderijen zijn verzonnen, de nadruk ligt dan ook niet op de perfecte anatomie, maar op de kleuren, de vormen en het gevoel dat ik over wil brengen.

Exposities o.a.: Nieuwe Kerk Amsterdam, De Suikerhof Amsterdam, Het Gulden Vlies Amsterdam, ISK/NOVA Amsterdam, Tulp & Zo Lisse, De Barbaar Lisse, De Gouden Eend Leiden, BijdeBurcht Leiden, Gemeentehuis Haarlemmermeer (3 werken aangekocht), Schouwburg Velsen, Prof. Leo Kannerschool Oegstgeest en meer.
Renée Marijke de Vries, born february 16 1959 in Amsterdam.

Since 1999 I live and work in Leiden (city of Rembrandt).From my early childhood I have drawn and painted. I was admitted to the Rietveld Academy for Fine Arts on the basis of my portfolio. Eventually I opted for a course at the studio of painter Dirk Annokkee in Amstelveen. He offered me to be a student of him in his studio and there I learned everything from this colorful artist. I was his student from 1983 up till 1987.

Painters I admire and/or who have inspired me over the years include, in addition to Dirk Annokkee: Pablo Picasso, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gaugain, Willem de Kooning, Frida Kahloo and Charlotte Solomon (Leben oder Theater).

I get my inspiration especially from countries where the sun shines more often than here in the Netherlands. South Africa and Spain for example. The colors of these countries, the warmth, the light, the people, (their) nature.

Music inspires me also a lot, particularly J.S. Bach, Brahms, Schubert, French chansons and jazz.

I work with palette knives through which you can make nice layers. Sometimes I mix on the linen, sometimes on the palette.

My topics are: people, often women, children and music. Every now and then a portrait if asked, but I only do so if I get the opportunity to make the portrait my own style. Apart from portraits I never use models, the figures on my paintings come from my imagination, the emphasis is not on the perfect anatomy, but on the colors, the shapes and the feeling I want to express.

Exhibitions: Nieuwe Kerk Amsterdam, De Suikerhof Amsterdam, Het Gulden Vlies Amsterdam, Tulip & Zo Lisse, ISK/NOVA Amsterdam, De Gouden Eend Leiden, De Barbaar Lisse, BijdeBurcht Leiden, Town Hall Haarlemmermeer (3 works purchased), Schouwburg Velsen, Prof. Leo Kannerschool Oegstgeest and more.